Các phương pháp cắt CNC thép tấm ( P3 ) - Cắt Laser

  12/03/2016

Tia Laser ngày nay đang được sử dụng rộng rãi với rất nhiều ứng dụng đặc biệt các ứng dụng trong Y khoa, chế tạo công nghệ nano hay trong chính đời sống thường ngày như công nghệ chiếu sáng....v...v.

Các phương pháp cắt CNC thép tấm (P2) - Phương pháp cắt Plasma

  12/03/2016

Hồ quang Plasma được tạo ra giữa điện cực cacbon và chi tiết gia công. Kim loại nóng chảy bị đẩy ra xa bằng dòng khí nén hướng đến điểm nóng chảy, Dòng khí nén đẩy vật liệu nóng chảy ra khỏi thành cắt của vật liệu và tạo ra đường cắt.